Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Η τηλεπικοινωνία πλέον υπάρχει σε εφαρμογές που η μαζικότητα τους από πλευράς χρήσης τις καθιστά ευρύτατα γνωστές προσφέροντας υπηρεσίες όπως: ασύρματες κινητές επικοινωνίες(mobile communication), μεταφορά δεδομένων(data), τηλεμετρία και απομακρυσμένος έλεγχος, παγκόσμιος ιστός(www), ψηφιακή τηλεόραση και πολλά άλλα.

Η εταιρία PLANET-TC με την άριστη οργάνωση, την τεχνογνωσία του προσωπικού καθώς και με τη διάθεση πλήρους εξοπλισμού έχει την δυνατότητα να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία στον χώρο των τηλεπικοινωνιακών δικτύων όπως:

  • εγκαταστάσεις εναέριων δικτύων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
  • εγκαταστάσεις επίγειων δικτύων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
  • εγκαταστάσεις τηλεφωνικών κέντρων
  • εγκαταστάσεις ενσύρματων και ασύρματων δικτύων(wi-fi)
  • εφαρμογές και εγκαταστάσεις για ενίσχυση σήματος σε δίκτυα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.